دانلود مراسم اسکار ۲۰۱۴ – The 86th Annual Academy Awards 2014

دانلود فرش قرمز مراسم اسکار ۲۰۱۴:

دانلود نسخه HDTV x264:

دانلود:

دانلود نسخه HD 720p x264:

دانلود پارت ۱ :

دانلود پارت ۲ :

 

 

دانلود مراسم اصلی اسکار ۲۰۱۴:
دانلود نسخه HDTV x264

دانلود پارت ۱ :

دانلود پارت ۲ :

دانلود نسخه HD 720p x264

دانلود پارت ۱ :

دانلود پارت ۲ :

دانلود پارت ۳ :

دانلود پارت ۴ :Direct Link

/ 0 نظر / 25 بازدید